Norregårds Honung

I början av skogen i närheten av den lilla sjön ligger Norregård, en skånelänga från början av 1800-talet.

Trädgården som omsluter huset är hem till massor av solitärbin, humlor och andra insekter.

Här finns en köksträdgård som ger hushållet färsk mat. Här finns också en av företagets bigårdar.

Norregårds Honung

Biodlingsföretaget har kommit till efter många år av fokuserat intresse av bin, natur och odling. Och av viljan att skapa ett jobb precis här, där inga jobb finns.
Omgivningen är fantastisk. Det enda som hörs är naturen. Småfåglarna i buskarna, gässens vingslag och vindsusen i träden.

Norregårds honung producerar honung, pollen och andra biprodukter på ett hyggligt sätt med omtanke för bin, människor och miljö. Kvalitet och hantverk är ledord.

Vi förbereder inför att bli ekologiskt certifierade. Vi har redan ett eget vaxkretslopp och använder oss av tillåtna metoder enligt certifieringen. Utöver det kör bilen på biogas, vi bygger våra egna bikupor av naturmaterial och drömmer om att skaffa solceller. Bigårdarna hålls små med respekt för naturen och vi väljer ställen där bina inte utsätts för stress av olika slag. Vi flyttar inte bina om vi inte måste.

Honungskooperativet

Norregårds honung är en del av Honungskooperativet. Vi är fyra biodlare som startat ett honungskooperativ för att vi gillar att arbeta tillsammans. Vi är proffs på det vi gör och vill dela med oss av vår kunskap. Honungskooperativet är en ekonomisk förening med den gemensamma drivkraften att producera högkvalitativ honung och andra birelaterade produkter på professionell nivå. Med vår samlade kompetens kan vi erbjuda allt ifrån honung till utbildning, studiebesök och föredrag.

 

www.honungskooperativet.se

Att ha bin

Det är ett stort ansvar att ta hand om djur. Och bin är inget undantag. De behöver omvårdnad – en bostad, tillsyn, mat för att undvika svält, behandling mot sjukdomar och ohyra. Såklart eftersträvar vi att de ska klara sig själva så gott det går. Det är liksom i bådas intresse att de ska vara starka och friska naturligt. Skogen, deras naturliga habitat, hjälper dem att förse sig med mat och annat de behöver för att hålla sig friska.