Norregårds Honung

I början av skogen i närheten av den lilla sjön ligger Norregård, en skånelänga från början av 1800-talet.

Trädgården som omsluter huset är hem till massor av solitärbin, humlor och andra insekter.

Här finns en köksträdgård som ger hushållet färsk mat. Här finns också en av företagets bigårdar.

Norregårds Honung

Biodlingsföretaget har kommit till efter många år av fokuserat intresse av bin, natur och odling. Jag har intresserat mig för binas välmående och interaktion med omgivningarna. Detta tror vi hjälper till att skapa vår premiumprodukt. Och när bina har gjort sitt känner vi ett ansvar att fortsätta. Stegen efter att honung och pollen lämnat bikupan är därför specifikt utformade för att ta till vara på honungens specifika egenskaper. Processerna här görs ibland på olika sätt för att tillfredställa kundernas önskemål. Kvalitet och hantverk är ledord.

Vi förbereder inför att bli ekologiskt certifierade. Vi har redan ett eget vaxkretslopp och använder oss av tillåtna metoder enligt certifieringen. Nu krävs bara en del pappersarbete och därefter ett års omställningstid enligt reglerna. Utöver detta körs bilen på biogas, vi bygger våra egna bikupor helt av naturmaterial som ofta är begagnat byggmaterial och planerar att så fort ekonomin tillåter skaffa solceller för att bli co2-neutrala. Bigårdarna hålls små med respekt för naturen och vi väljer ställen där bina inte utsätts för stress av olika slag. Vi flyttar inte bina om vi inte måste. Vi kan göra mer och eftersträvar hela tiden att bli bättre.

Honungskooperativet

Norregårds honung är en del av Honungskooperativet. Vi är fyra biodlare som startat ett honungskooperativ för att vi gillar att arbeta tillsammans. Vi är alla utbildade inom biodling och vill dela med oss av vår kunskap. Honungskooperativet är en ekonomisk förening med den gemensamma drivkraften att producera högkvalitativ honung och andra birelaterade produkter på professionell nivå. Med vår samlade kompetens kan vi erbjuda allt ifrån honung till utbildning, studiebesök och föredrag.

 

www.honungskooperativet.se

Att ha bin

Det är ett stort ansvar att ta hand om djur. Och bin är inget undantag. De behöver omvårdnad – en bostad, tillsyn, behandling mot sjukdomar och ohyra. Såklart eftersträvar vi att de ska klara sig själva så gott det går. Det är i bådas intresse att de ska vara starka och friska naturligt. Skogen, deras naturliga habitat, hjälper dem att förse sig med mat och annat de behöver för att hålla sig friska.