Drottningar

Vi väljer drottningar utefter följande kriterier: Sjukdomstolerans, temperament, honungsproduktion.

Drottningarna är avlade med tanke på djurvälfärd och miljö.

Drottningar kommer snart till försäljning.